11th oktober 2013
Djozz  |  Revaplan

Maak kennis met Djozz BV

Eerlijk gezegd ben ik weer eens te laat met mijn bijdrage voor deze blog. Ik heb dit uitgesteld tot mijn vakantie. De kinderen houden op dit moment ‘siësta’ en ik heb net mijn eerste boek uitgelezen: de ‘vastgoedfraude’ van Van der Boon en Van der Marel. Dit roept meteen de vraag op waarom je überhaupt een onderneming wilt beginnen in de vastgoedwereld. Gevestigde partijen spelen een hoofdrol, gebouwen in Nederland staan voor 25% leeg, nog nooit zijn er zo weinig woningen verkocht, de overheid weet niet hoe ze het moet aanpakken en zelfs Duitsland - onze hoop in bange dagen - krijgt nu last van de vergrijzing.

Wat heeft mij dan toch doen besluiten om in deze wereld te stappen? Het antwoord is eenvoudig: de consument. De Philips-medewerker die zijn pensioen ziet verdampen, de pensionado die kleiner wil gaan wonen maar zijn woning niet verkocht krijgt, de starter of doorstromer die geen woning kan vinden, de chirurg die zijn sociale huurwoning uit moet en de verwarmingsmonteur die moet bijklussen om de opleiding van zijn zoon te kunnen betalen. De hedendaagse problemen in de woningmarkt vragen om creatieve oplossingen. En wanneer je de materie vanuit een ander perspectief bekijkt, kom je ook daadwerkelijk tot deze nieuwe oplossingen. Mensen inspireren, samen innoveren, dat is wat ik heel veel energie van krijg.

En de ontwikkelingen gaan snel. Begin dit jaar is de eenmanszaak Revaplan opgegaan in Djozz BV. Een jonge onderneming die, mede dankzij de participatie van de Limburgse ontwikkelings- en investeringsmaatschappij LIOF en de Rabobank, nieuwe concepten ontwikkelt voor de woningmarkt. De focus ligt daarbij op het herontwikkelen van bestaande woningen, zodat beter kan worden ingespeeld op de vraag van de consument in de woningmarkt. Een uitdagende doelstelling!

Inmiddels zijn ook de eerste resultaten zichtbaar:

  • De Revaplan-formule werpt haar vruchten af. Woningen die twee tot vijf jaar te koop stonden, worden in veel gevallen binnen zes maanden verkocht. Voor woningen onder de grens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is onze score nog altijd 100% verkoop binnen zes maanden.
  • Op dit moment hebben we bijna vijftig projecten in de verkoop. Inmiddels zijn vijf freelancers dagelijks bezig met de verkoop van de Revaplan-formule.
  • We investeren meer en meer in innovatie. Speurwerk & Ontwikkeling doen we grotendeels zelf, engineeringactiviteiten besteden we uit aan vaste partners. En met resultaat: in juni 2013 is het eerste octrooi toegekend; de visualisatie op mobiele devices (telefoons, tablets, et cetera). Deze vinding komt op de markt onder de merknaam Vizzle.
  • Onze grootste uitdaging is het stimuleren van ketensamenwerking in de bouw en het ontwikkelen van een formule die maximale winst genereert voor de consument. Lagere bouwkosten, (ver)bouw op maat en een uitstekende service, dat is waar de hedendaagse consument om vraagt. Nog dit jaar introduceren we daarom een nieuw marktplatform en zal de eerste bouwcoöperatie een feit zijn. Inmiddels hebben zich acht Midden-Limburgse bouwbedrijven aangemeld voor deze coöperatie.
  • Ook op andere vlakken willen we samenwerking zoveel mogelijk stimuleren. Binnen het innovatieproject Djozzle werken zes creatieve bedrijven aan nieuwe diensten voor de bouw. En het ‘Revaplan Partner’-platform stimuleert samenwerking tussen (interieur)ontwerpers. Zij zijn de pioniers op het gebied van ons nieuwe online communicatieplatform.

Kortom: samenwerken, dat is waar het om draait. Transparant, flexibel, efficiënt en kostenbesparend. Daar is de consument écht mee geholpen.