10 januari 2014

Nevision ontwikkelt Thermoscan binnen Djozz-IPC-cluster

Samen innoveren loont’

Een zevental mkb’ers die in clusterverband innovaties ontwikkelen op het gebied van woningrenovatie. Dat is waar het om draait in het IPC-samenwerkingsverband dat vorig jaar werd opgezet door Djozz. In deze nieuwsbrief vertellen de diverse deelnemers over ‘hun’ innovatie en over de meerwaarde van samenwerken. De aftrap wordt gedaan door Nevision. Dit installatietechnisch adviesbureau werkt binnen het cluster aan een Thermoscan, om warmtelekken in een woning seriematig in beeld te brengen.

Kijken naar renovatiekansen bij bestaande bouw is een van de eerste vereisten om de woningmarkt vlot te trekken. Kun je inzichtelijk maken hoe goed of slecht woningen geïsoleerd zijn, dan biedt dit interessante inzichten en mogelijkheden voor bouwbedrijven. Maar ook voor woningeigenaren, die vaak geen idee hebben hoe goed of slecht hun huizen scoren op energievlak. Dit was de aanleiding voor de ontwikkeling van de Thermoscan”, vertelt Guy Hendriks van Nevision. Nevision, gevestigd in Swalmen, richt zich op het ontwerpen van installaties voor grotere gebouwen, met daarbij een focus op duurzaamheid en energiebesparing. Djozz-eigenaar Patrick Leppers benaderde Hendriks twee jaar geleden om deel te nemen aan een nieuw op te zetten IPC-cluster (zie kader), gericht op innovaties op het gebied van woningrenovatie. Via deze weg wilde Djozz diverse ideeën op dit vlak ten uitvoer brengen en het online bouwdossier - een nieuw comcept van Djozz - verder handen en voeten geven. In het cluster werken zeven bedrijven (zie kader)  tot oktober  2014 aan de ontwikkeling van hun eigen innovatie. Ter ondersteuning ontvangt iedere deelnemer een bedrag van 25.000 euro aan subsidie vanuit Agentschap NL.

Stap voor stap ontwikkeling

De techniek voor het in kaart brengen van warmtelekken in woningen - er worden in feite een soort röntgenfoto’s van de woning gemaakt -  is volgens Hendriks niet nieuw. Een seriematige aanpak daarentegen wel. “Thermoscans worden veelal uitgevoerd voor individuele woningen. Wij willen komen tot een methode waarbij we een totaalbeeld krijgen van een straat, wijk of stad en inzichtelijk wordt welke woningen veel warmtelekken hebben en welke niet. Vergelijk het met Google Street View. Hoe we deze gegevens in de markt gaan zetten, is nog niet duidelijk. Diverse marktpartijen hebben reeds interesse getoond, maar een aandachtspunt is wel dat de aanpak past binnen de geldende privacywetgeving.”

De ontwikkeling van het Thermoscan-concept gebeurt stap voor stap. Begin volgend jaar worden handmatig duizenden thermografiebeelden van woningen in Limburg gemaakt. Aan de hand hiervan wordt bekeken of dit proces kan worden geautomatiseerd. “Daarnaast willen we op termijn een computerprogramma ontwikkelen dat de beelden ‘vertaalt’ en bijvoorbeeld aangeeft welke woningen enkel- of dubbelglas hebben, waar muren of daken slecht geïsoleerd zijn en hoeveel kuubs gas hier op jaarbasis te besparen zijn. Een dergelijke ‘vertaalprogramma’ is er nog niet; ook dat moet onze Thermoscan uniek maken. Maar voordat dit programma er is, zijn we enkele jaren verder.”

Verbinden en versterken

Innoveren in een IPC, gezamenlijk met andere ondernemers, heeft voor Hendriks een duidelijke meerwaarde. “Alle innovatietrajecten hebben raakvlakken met elkaar, direct of indirect. Zo is een andere partij binnen het cluster bezig met een ‘vakmanvinder’ - hoe vind je snel en eenvoudig de juiste vakman. Dat kan voor mij ook interessant zijn, als de Thermoscan straks daadwerkelijk aanleiding vormt om woningen te gaan renoveren. Datzelfde geldt voor de verbouwcalculator, die in ontwikkeling is, en waarmee je snel een calculatie kunt maken van een verbouwing. Er zijn op diverse manieren verbindingen te leggen; dat is een duidelijke plus.”

De samenwerking zorgt volgens Hendriks ook voor een breder blikveld. “Als cluster komen we regelmatig bij elkaar om de laatste stand van zaken rondom de diverse projecten te bespreken. Dan merk je dat ondernemers uit andere branches vaak heel anders tegen bepaalde zaken aankijken. Ook kunnen we samen optrekken op bepaalde vlakken. Ik moet bijvoorbeeld meer weten over privacywetgeving, maar een collega ook. Daarin bundelen we onze krachten, wat dubbel werk voorkomt. Verbinden en versterken, dat is waar het om draait. En hierdoor kun je als individuele ondernemer sneller stappen voorwaarts zetten. Samen innoveren loont!”

Kader

Wat is een IPC?

Een IPC (Innovatieprestatiecontract) is een subsidieregeling van Agentschap NL voor samenwerkende mkb-bedrijven in dezelfde regio, keten of branche die samen een meerjarig innovatietraject aangaan. Binnen een IPC voeren meerdere mkb-ondernemingen in een periode van twee jaar (collectieve) innovatieprojecten uit. Innovatie, samenwerking en kennisoverdracht staan hierbij centraal.

Bron: www.agentschapnl.nl 

Kader

Het Djozz-IPC: deelnemers en innovaties

  • Nevision, Guy Hendriks > innovatie: ThermoScan, een röntgenfoto van een woning
  • Mi68, Jeroen Kouwenberg > innovatie: onafhankelijke beoordeling klanttevredenheid
  • Koek en Peer, Bart Vincent > innovatie: automatische herkenning van mensen en middelen op afbeeldingen
  • Frogdesign2, Rik Verbeek > innovatie: online bouwkostencalculator voor consumenten
  • GuruScan, Bart Verheijen > innovatie: vind de beste vakmannen voor je bouwplan
  • FormTek, Ron Puts > innovatie: levensgrote 3D-visualisatie van je bouwplan
  • Djozz, Patrick Leppers > innovatie: online bouwdossier waar gebruikers informatie delen